آرشیو ماهانه: اردیبهشت ۱۳۸۸

SonyEricsson C903 در ستایش زیبائی

T-Mobile G1، گوگل و چراغ جادو