مایکروسافت microsoft

مایکروسافت دومین شرکت با ارزش دنیا

مایکروسافت دومین شرکت با ارزش دنیا

microsoft-is-now-second-most-valuable-company-behind-apple-thumb