اختلال در شارژ رایتل مشترکان را سردرگم کرد

0
1941
رایتل

مشترکان رایتل روز سه‌شنبه‌ ساعت‌ها در سردگمی به سر بردند و قطع شارژ این شرکت دردسرهای عظیمی برای مشترکان و مرکز تماس این شرکت به وجود آورد.

روز سه شنبه مشتریان رایتل که می‌خواستند حساب خود را شارژ کنند متوجه شدند که سامانه‌های شارژ این اپراتور با مشکل روبرو است و ساعت‌ها بدون شارژ بوده و نتوانستند از خدمات این شرکت استفاده کنند.

این دردسر برای برخی مشترکان بیش از دیگران بود. این مشترکان برای دریافت شارژ حتی پرداخت‌ را انجام دادند و هزینه خرید شارژ از آنها کم شد.

اختلال در شارژ این اپراتور که توسط کارشناسان مرکز تماس این شرکت نیز تأیید شد، تماس‌های زیادی را به مرکز تماس این شرکت روانه کرد. بدین ترتیب مرکز تماس رایتل نیز همزمان با اختلال در شارژ این اپراتور، مرکز تماس این شرکت را با انبوه تماس مواجه سازد.

بر اساس گزارش مشترکان اعتباری این شبکه این اختلال میان ساعت‌ ۱۷ تا ۲۳ برای مشترکان رخ داده است اما اپراتورهای مرکز تماس اختلال دو ساعته در این اپراتور را تأیید کرده‌اند.

اختلال ۶ ساعته شارژ این اپراتور، مشکلات بسیاری را برای مشترکان اعتباری که اینترنت خود را از طریق خطوط تأمین می‌کنند، ایجاد کرد.

هنوز رایتل اطلاعیه و بیانیه رسمی در مورد این مشکلات نداده و از مشترکان اعتباری خود هنوز عذرخواهی نکرده است.

ارسال یک پاسخ