بازگشایی جعبه مایکروسافت Surface Pro 4

0
18655
بازگشایی جعبه مایکروسافت سرفیس PRO 4

در این ویدئو تبلت تبلیدل شونده جدید مایکروسافت Surface Pro 4 بازگشایی شده و اجزای داخلی آن به نمایش گذاشته می‌شوند.

ارسال یک پاسخ