با دمپائی‌هایی که با تکنولوژی نیسان جفت می‌شوند آشنا شوید!

0
1782
با دمپائی‌هایی که با تکنولوژی نیسان جفت می‌شوند آشنا شوید!

مطمئنا شما هم تا به امروز با فناوری ماشین‌هائی که بدون نیاز به راننده حرکت می‌کنند یا به صورت خودکار پارک می‌شوند آشنا هستید یا حداقل به گوش‌تان خورده است اما نظرتان در مورد دمپائی‌هایی که به صورت خودکار پارک یا شاید بهتر است بگوئیم، جفت می‌شوند چیست؟ به تازگی شرکت نیسان که به ساخت فناوری‌های پارک خودکار خودرو مشهود است برای جلب توجه بیشر افراد به این فناوری‌ها و نشان دادن ظرفیت‌های آن دست به عمل جالبی شده است.

نیسان از این فناوری پارک اتوماتیک خودرو در یک هتل خاص در یوکوهامای ژاپن در یک هتل استفاده کرده جائی‌که طبق سنت قدیمی ژاپنی‌ها، دمپائی‌های مشتریان جلوی پای آنها جفت شده و بدین‌ترتیب به سرعت آماده استفاده می‌شوند. هر دمپائی در این پروزه دارای دو چرخ، سنسور و موتورهائی ست که به آنها اجازه می‌دهد تا روی کف چوبی هتل به سادگی و با فشردن تنها یک دکمه حرکت کنند. این فناوری دقیقا همان تکنولوژی ست که نیسان در خودروی الکتریکی خود به نام Leaf به کار گرفته است. Nick Maxfield سخنگوی نیسان در مورد این دمپائی‌ها می‌گوید : «این دمپائی‌های خود پارک شونده برای افزایش آگاهی در مورد تکنولوژی‌های رانندگی خودکار و پتانسیل آنها در کاربردهائی غیر از رانندگی ساخته شده‌اند».

منبع

ارسال یک پاسخ