فروش بیشتر اپل نسبت به شیاومی در چین

اپل از شائومی هم در چین رد شد