اینترنت وایرلس گوگل سوار بر هواپیمای بدون سرنشین

0
1485
اینترنت وایرلس گوگل سوار بر هواپیمای بدون سرنشین

پروژه Loom گوگل را حتما به خاطر دارید؛ پروژه‌ای که با کمک بالن‌های مستقر شده در ارتفاع بالایی در سطح زمین، امکان ارسال اینترنت وایرلس را به مناطق پایینی ارائه می‌دادند. اگر فکر می‌کنید این پروژه متوقف شده باید در فکر خود تجدید نظر کنید چرا که گوگل در همکاری با یک شرکت جدید در حال تغییر در این ایده و استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین برای انتقال دیتا است.

گوگل این طرح جدید را پس از خرید شرکت Titan Aerospace در سال گذشته آغاز کرد. شرکت Titan در ساخت هواپیماهای سبک بدون سرنشین مهارت دارد و گوگل امیدوار است پس از در اختیار داشتن تکنولوژی ساخت اینگونه هواپیماها در آینده نزدیک در صورت همکاری دولت‌ها، اینترنت سریع را در مناطق کمتر توسعه یافته یا در قسمت‌های بحران زده ارائه کند. این گفتار طی سخنانی از Sundar Pichai از مدیران ارشد گوگل بیان شده است.

اینترنت وایرلس گوگل سوار بر هواپیمای بدون سرنشین

منبع

ارسال یک پاسخ