جلی‌بین بیشترین سهم، کیت‌کت بیشترین رشد

0
1570
روند توزیع نسخه های مختلف اندروید در نوامبر 2015

گوگل روند توزیع سیستم‌عامل اندروید در اسمارت‌دیوایس‌های در ماه نوامبر را منتشر کرد. در این گزارش جدید البته هنوز به سهم بازار سیستم‌عامل جدید لولی‌پاپ با توجه به تعداد اندک گوشی‌های استفاده کننده از این دیوایس اشاره نشده اما رشد نسخه 4.4 یا کیت‌کت در مقابل سایر نسخه‌های اندروید بسیار جالب توجه به نظر می‌رسد

در این چارت همچنان بیشترین سهم به نسخه‌های متفاوت جلی‌بین یعنی 4.1، 4.2 و 4.3 تعلق دارد که در مجموع بیش از 48 درصد از سهم بازار اندروید را در اختیار دارند. دومین گزینه در این چارت به نسخه کیت‌کت یا اندروید 4.4 تعلق دارد که با وجود آنکه هنوز با سهم 33.9 درصدی با جلی‌بین فاصله فراوانی را نشان می‌دهد اما رشد این نسخه در مقایسه با ماه گذشته به 3.7 درصد رسیده است در مقابل سهم 50.8 درصدی جلی‌بین در ما اکتبر اینک به زیر 50 درصد کاهش پیدا کرده و شرایط در مورد نسخه‌های 4 و 2.3 نیز به همین ترتیب صورت پذیرفته است.

روند توزیع نسخه های مختلف اندروید در نوامبر 2015

منبع

ارسال یک پاسخ