برچسب ها کاراکترها وسمبل ها و نحوه استفاده در XHTML لینک برای ارسال ایمیل