NSA‌ در سال 2016 نیز غیرقانونی مکالمات تلفنی را ضبط کرده است

0
1447

آژانس امنیت ملی آمریکا طبق قانونی که در سال 2015 توسط کنگره برای محدود کردن فعالیت‌های این آژانس برای ضبط کلی مکالمات تلفنی شهروندان به تصویب رسید، NSA را از انجام این کار کاملا منع کرد اما امروز طبق خبرهایی که توسط دفتر مدیریت امنیت ملی منتشر شد، NSA در سال 2016 نیز بار دیگر به صورت غیر قانونی اقدام به ضبط کلی مکالمات تلفنی شهروندان آمریکا کرده است.

 

طبق قانون 2015، آژانس امنیت ملی آمریکا تنها در حالتی امکان ضبط مکالمات تلفنی را خواهد داشت که اجازه NSA‌ در سال 2016 نیز غیرقانونی مکالمات تلفنی را ضبط کرده استآن را از قبل از دادگاه صالحه در این مورد دریافت کرده و به صورت موردی به این قضیه بپردازد. اینک اما در حالی که NSA تنها در مورد 42 مظنون تروریستی اجازه این کار را دریافت کرده بود، این آژانس بار دیگر طبق خبرهای جدید اطلاعات میلیون‌ها تماس را در سال 2016 ضبط و ذخیره کرده است. انتشار این اطلاعات به گفته رویتر همزمان شده است آماده‌سازی کنگره برای اقدام مجدد در مورد اجازه دادن به NSA برای جمع‌آوری اطلاعات در مورد افراد حارجی بیرون از مرزهای آمریکا و بسیاری از وکلای قانونی تصویت چنین طرح‌هایی را به ضرر شهروندان و در ضد منافع شخصی افراد ارزیابی می‌کنند.

منبع

ارسال یک پاسخ